Маг. фарм. Веселина Георгиева Андонова

  • УИН: 1310000123
  • Състояние: Заличен, няма право да упражнява професия на територията на Република България
  • Придобити кредитни точки: Няма налична информация
  • Наложени наказания: Няма наложени наказания
  • Служебен телефон: 03561/3479
  • Настояща месторабота: 1-ва частна аптека гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, п.к. 4490, бул.България, № 11
  • Позиция: магистър-фармацевт
  • Настояща месторабота 2: Аптека Радикс-1 гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, п.к. 4400, Градски пазар , № 47
  • Позиция: магистър-фармацевт

1310000123

Веселина / Veselina

Андонова / Andonova

Картата на магистър-фармацевта е невалиднаТърсене на магистър-фармацевт

Имена на магистър-фармацевт

или

Уникален идентификационен номер
В регионална фармацевтична колегия