Маг. фарм. Мария - Магдалена Радославова Димитрова

  • УИН: 1910000064
  • Състояние: Заличен, няма право да упражнява професия на територията на Република България
  • Придобити кредитни точки: 30
  • Наложени наказания: Няма наложени наказания

1910000064

Мария - Магдалена / Mariya - magdalena

Димитрова / Dimitrova

Картата на магистър-фармацевта е невалиднаТърсене на магистър-фармацевт

Имена на магистър-фармацевт

или

Уникален идентификационен номер
В регионална фармацевтична колегия