Маг. фарм. Ажда Азисова Ахмедова

  • УИН: 2210005071
  • Състояние: Заличен, няма право да упражнява професия на територията на Република България
  • Придобити кредитни точки: 10
  • Наложени наказания: Няма наложени наказания

2210005071

Ажда / Azhda

Ахмедова / Ahmedova

Картата на магистър-фармацевта е невалиднаТърсене на магистър-фармацевт

Имена на магистър-фармацевт

или

Уникален идентификационен номер
В регионална фармацевтична колегия