Публикувани са новите Условия и ред (Договор с НЗОК) по ЗЗО


Уважаеми колеги, 

Днес в Държавен вестник, бр. 83 от 03.10.2023 е публикуван анекса по Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Основното:

1. Срокът на анекса е до 31.12.2023 г.

2. Таксата за 100% реимбурсирани от НЗОК ЛП от 4 лв. се променя на 5 лв. (за ЛП без протокол) и 6 лв. (за ЛП по протокол). Промяната влиза в сила със задна дата от 01.08.2023 г., като до края на годината  НЗОК ще доплати на аптеките разликата от 4 до 5 или 6 лв. за месеците август и септември.

3. От 15.10.2023 г. НЗОК заплаща само за отписани в системата на БОВЛ лекарствени продукти. НЗОК осъществява контрол по верификацията чрез достъп до БОВЛ. Аптеките НЕ подават верификационните кодове към НЗОК с отчета си.

4. Влиза в сила  Методика за финансиране на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим 

Линк към ДВ, брой 83 от 03.10.2023 г.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-10-03 16:28:07 | Прочетена: 627 пъти