НЗОК пусна предварителен контрол по предписването на електронните рецепти


В изпълнение на чл. 66 от Приложение № 3 към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, е реализиран автоматичен логически контрол на издадените от изпълнителите на медицинска/дентална помощ електронни предписания, въведени в НЗИС спрямо регистрите и номенклатурите в информационната система на НЗОК.

Реализираните контроли са съгласно правила по предписването, заложени в нормативната база и свързаните с нея вътрешно-нормативни документи.

Въведените контроли са:

- Проверки от тип „Правило“ – това са грешки, които не позволяват издаването на електронно предписание и спират процеса при лекаря, който издава електронното предписание;

- Проверки от тип „Warnings” – това са проверки към регистрите на НЗОК. Позволяват издаване на електронно предписание и няма да блокират самото предписване. Изискват по-голямо технологично време и към лекарите,  с цел превенция от изпълняване на грешни рецепти и навременното им отказване от страна на фармацевта и последващо коректно преиздаване от страна на лекаря.

От 01.04.2022 г. софтуерите, обслужващи лекари и фармацевти, ще имат възможност да получават и обработват предупредителни/забранителни съобщения относно издаването и/или изпълнението на електронни предписания.

Договорните партньори на НЗОК, изпълнители на ПИМП, СИМП и аптеки, които издават и изпълняват електронни предписания, са уведомени чрез РЗОК за въвеждането на автоматичен логически контрол по предписване от 01.04.2022 г., с цел адаптация на лекарския и аптечния софтуер.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-03-27 11:42:22 | Прочетена: 2198 пъти