Наредба 4 - малка промяна (стъпка) на МЗ, голям скок назад към времето на д-р Куин Лечителката


Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е публикувана в Държавен вестник бр. 85 от 25.10.2022г.

В чл. 70 се правят следните изменения:

 

1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:

 

„Предписването на лекарствен продукт по реда на чл. 6 се извършва с рецептурна бланка на хартиен носител или с електронно предписание.“

 

2. Алинея 2 се отменя.

Към ДВ бр 85 от 25.10.2022

 

 

 

 

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-03-27 11:40:33 | Прочетена: 1127 пъти