Предложения за промени в Устава на БФС


Уважаеми колеги,

УС на БФС взе решение в рамките на до 1 месец преди Конгреса да се събират и консолидират предложенията за промени в Устава на БФС, които да се внесат за обсъждане в Конгреса. Около месец преди Конгреса всички предложения, постъпили по Устава, ще бъдат обобщени и изпратени до всички РФК, за да може всеки член да се запознае с тях.

В тази връзка Ви молим, ако имате предложения, да ги нанесете в приложената таблица и да я изпратите най-късно до 17 февруари, 2023 година.

Благодарим и очакваме Вашите предложения!

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-03-27 11:41:11 | Прочетена: 846 пъти