Относно съобщение на сайта на БЛС


 

На 17.10.2023 г. на сайта на Български лекарски съюз излезе публикация относно въвеждането на задължителни електронни рецепти за лекарствени продукти, класифицирани във фармакологични групи „Лекарствени продукти за лечение на диабет“ (ATC А10) и „Антибактериални лекарствени продукти за системна употреба“ (ATCJ01). Българският фармацевтичен съюз подкрепи нормативните промени в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, чрез които се подобрява контрола по предписването и отпускането на съответните продукти.

Нито аптеките, нито фармацевтите имат интерес да не обслужат пациентите си. В този смисъл настояваме да разберем чий точно „търговски интерес“ засягат промените, които дават яснота по това какво се предписва и какво отпуска на пациентите?

Нали всички искаме процесът по предписване и отпускане да е прозрачен?! Точно дигитализацията на процесите явно показва, че вече отпускане без рецепта не може да се извършва. Предписващият и контролните органи вече получават информация дали и какво точно е отпуснато в аптеката. В този смисъл недоумяваме за какъв „диктат на аптеката“ става дума, когато всички разбраха, че предписващият е този, който определя терапията на пациента и в аптека вече НЕ може да се отпуска друго освен ТОЧНО предписаното от лекаря.

Фармацевтът не може да отпусне лекарствен продукт, с който НЕ разполага.

За пореден път настояваме за нормативното въвеждане на генеричната замяна със съгласието на пациента при задължително предлагане на всички налични алтернативи от фармацевта, за да има по-добър достъп до терапия.

В момента нормативната уредба позволява предписване по международно непатентно наименование (INN) или както е известно сред пациентите „генерично предписване“. Тогава в аптеката фармацевтът може да предложи, а пациентът да получи всички налични алтернативи, които са със същото активно вещество, концентрация, доза, лекарствена форма и същото качество, безопасност и ефективност.

Лекарствените продукти са достъпни, когато са изпълнени четири условия:

-        продуктът да е регистриран в страната

-        да е наличен в аптеката

-        да има магистър-фармацевт, който да го отпусне със съответната фармацевтична услуга

-        продуктът да е на поносима за пациента цена.

От издадените електронни рецепти за последните два дни са изпълнени тези позиции в рецептата, който са били налични в аптеката и които пациентът е пожелал да получи. На практика едва сега става видно и до каква степен пациентите се придържат към терапията, предписана от лекарите. Причините за не придържане към терапията могат да бъдат различни, но обикновено са следните:

-        Лекарството не е налично в конкретната аптеката, а понякога и във всички аптеки

-        Терапията е финансово непосилна за пациента

-      Пациентите не спазват предписания режим и доза на прием – или не са разбрали как и кога да приемат лекарствата, или сами го променят по свое желание, понякога и по финансови причини

Всички тези проблеми стават видими само благодарение на дигитализацията на процесите и само чрез електронната рецепта, лекарят може по-добре да контролира терапията на пациента на база на реални и обективни данни.

Никой не е очаквал промените да се случат гладко и безпроблемно.

Фармацевтите за пореден път няма да реагираме на внушения, обиди и нападки и ще се държим колегиално и професионално. Готови сме на конструктивен диалог с аргументи, за да се отстранят техническите проблеми при някои софтуери, но настояваме да няма връщане към „хибридния модел“, защото както вече стана ясно нищо не е било ясно по отношение нито на предписването, нито на отпускането на лекарствени продукти.

БФС

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2023-10-18 09:40:18 | Прочетена: 1084 пъти