Ozempic®: официално съобщение от ЕМА и ИАЛ за недостиг на лекарствения продукт


Уважаеми медицински специалисти,

 

Novo Nordisk A/S и в частност Ново Нордиск Фарма ЕАД, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), бихме искали да Ви информираме относно:

 

  • Повишеното търсене на Ozempic® доведе до периодичен недостиг на продукта, който се очаква да продължи и през 2023 г.
  • Ненавременното информиране при недостиг на лекарствен продукт може да доведе до пропускане на необходими дози, което от своя страна да има клинични последствия, например хипергликемия.
  • Призоваваме медицинските специалисти да информират пациентите лекувани с Ozempic® за описаната по-горе ситуация и ако сметнат за необходимо да назначат друга подходяща терапия.

 

Ново Нордиск Фарма ЕАД ще продължи редовно да информира Изпълнителната агенция по лекарствата за развитието на ситуацията с доставките на Ozempic®. Компанията работи приоритетно за преодоляване на ситуацията с недостига и инвестира мащабно, както за увеличаване на наличния производствен капацитет, така и за изграждането на нови производствени мощности. Искрено се извиняваме за всяко неудобство, предизвикано от настоящата ситуация.

 

Повече информация можете да откриете в прикаченото Пряко съобщение до медицински специалисти.

 

С уважение,
Екип Ново Нордиск Фарма ЕАД


Сподели

Публикувана на 2023-03-27 11:42:53 | Прочетена: 675 пъти