Цел на продължаващото обучение


 

   Магистър-фармацевтите са отговорни за поддържане и оценяване на своята професионална компетентност през целия си професионален живот. Те постоянно осъвременяват професионалните си знания и умения, за да предоставят компетентни съвети на пациентите и на другите медицински специалисти.

 

Цели на непрекъснатото професионално усъвършенстване:

- да отговори на нуждите от знания на фармацевтите с цел адекватно информиране на гражданите за лекарствените и други продукти, предлагани в аптеките;

- да отговори на изискванията за Добра Аптечна Практика;

- да поддържа постоянно високо ниво на компетентност на фармацевтите за новите терапевтични методи и продукти;

- да разшири практическите познанията на фармацевтите по комуникации, предоставяне на съвети на пациентите, маркетингови техники и други необходими;

- да въведе система за оценка на компетентността на фармацевтите през целия им професионален живот

- да издигне продължаващото обучение на магистър фармацевтите от продуктово ориентирано към обучение, ориентирано към предоставяне на фармацевтични грижи


Сподели

Публикувана на 2023-05-19 11:12:29 | Прочетена: 16442 пъти