Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Избор на делегати за Общо събрание на РФК-Видин


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия – Видин,

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г. и във връзка с проведено Редовно заседание на УС на РФК Видин на 13.10.2019.г., ви уведомяваме, че следва да бъде проведен избор на делегати за Общо събрание на РФК Видин.

Управителният съвет на РФК-Видин, Ви кани на Общо събрание на колегията за избор на делегати, което ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на 12.12.2019 год. (Четвъртък) от 19:00 ч. в ресторант Лукс на търговски комплекс Никра, гр. Видин.

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК – Видин.

т. 2. Избор на резервни делегати за Общо събрание на РФК – Видин.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

Определянето на делегати е в съотношение 1:3 /един делегат на трима фармацевти.

С цел оперативно протичане на заседанието на "Общо събрание на РФК" до 15.11.2019г. всеки трима от Вас номинирайте в горното съотношение себе си или ваш колега за делегат на Общото събрание на РФК Видин и изпратете номинацията на e-mail: rfk_vidin@bphu.bg,

На 30.11.2019г. на заседание на УС на РФК Видин ще бъдат обобщени номинациите и в срок до една седмица ще бъдат изпратени по e-mail на членовете на колегията.

Номинации ще могат да бъдат предлагани и по време на заседанието на "Общо събрание на РФК".

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 17.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-17 09:24:37 | Прочетена: 640 пъти