Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Извънредно отчетно-изборно събрание на РФК-Велико Търново


Регионална Фармацевтична Колегия Велико Търново (РФКВТ) организира Извънредно отчетно-изборно събрание на колегията, което ще се проведе на 13.10.2019г.

Общото събрание на делегатите на РФК В.Търново ще се проведе от 11:00ч в конферентната зала на хотел Премиер гр. Велико Търново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Отчетен доклад за дейността на РФК-В.Търново

т. 2. Годишни отчети на Председателите на Комисията по етика и качество и Контролна комисия.

т. 3. Освобождаване от отговорност на УС на РФК-В.Търново.

т. 4. Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК-В.Търново

т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК-В.Търново

т. 6. Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК- В.Търново.

т. 7. Избор на делегати за предстоящия Конгрес на БФС.

т. 8. Приемане на промени в Устава на РФК-В.Търново, във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г.

т. 9. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 12:00 ч.

 

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 19.09.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-09-19 16:25:48 | Прочетена: 473 пъти