Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Извънредно отчетно-изборно събрание на РФК-Стара Загора


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Стара Загора,

На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК - Стара Загора , Управителния  съвет  при  РФК - Стара Загора свиква Извънредно Отчетно - изборно  събрание на 17.11.2019г. / неделя / от 09:00 часа  в конферентната зала 1 на хотел "Верея", гр. Стара Загора, ул. “Захари Княжески№52 при следния

             Дневен ред: 

1. Избор на председател, заместник председател, секретар и членове на управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия.
2. Избор на членове и председател на Контролната комисия и Комисията по етика и качество.
3. Избор на делегати за Шести редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС, който ще се проведе на 07-08.02.2020 г. в гр. София.
4. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК - Стара Загора.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019г., на Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия могат да присъстват всички членове на колегията, но в гласуването участват само предварително избраните делегати.

На основание чл.23, ал.2 от ЗСОМФ при липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което ще се проведе на същото място с присъстващите на заседанието делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на общото събрание.

Начален час на регистрация 08:30 часа!

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 17.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-17 09:21:55 | Прочетена: 433 пъти