Насоки на КК на БФС за провеждане на Общи събрания на РФК на БФС за избор на делегати за VI редовен Конгрес на БФС


На основание на промените в Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите, публикувани в Държавен вестник бр. 64 от 13.08.2019 г., приети на заседание на УС на БФС на 24.08.2019 г. и утвърдени от Контролна комисия на БФС на 25.08.2019 г.

Извлечение от протокол от проведено заседание на Контролна комисия на БФС на 23.10.2019 г.

Протокол от проведено заседание на Контролна комисия на БФС на 20.11.2019 г.

Прикачени документи:


Сподели

Публикувана на 2019-11-21 12:22:44 | Прочетена: 6239 пъти