Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Общо събрание на РФК-Враца


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Враца,

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г., Устава на РФК-Враца и Протокол 5/11.09.2019 г. от проведено редовно заседание на УС на РФК-Враца, Управителният съвет на РФК-Враца обявява свикването на Общо събрание на РФК-Враца, при следния дневен ред:

  1. Избор на делегати за редовен Конгрес на БФС

 

Събранието ще се проведе на 19.10.2019г. (събота) от 11:00ч. в гр. Враца, ресторант „Винарна“.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 12.09.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-09-12 13:19:32 | Прочетена: 462 пъти