Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Общо събрание на РФК-Ловеч


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия – Ловеч,

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвана в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019г., Управителният съвет на РФК-Ловеч обявява свикването на събрание за избор на делегати за VI редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС - 07-08.02.2020 г. по реда на провеждане на Общо събрание на РФК според Устава на РФК-Ловеч при следния дневен ред:

  1. Избор на делегати за VI редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС - 07-08.02.2020 г., гр. София.

Събранието ще се проведе на 22.11.2019г. (петък) от 19:00 ч. в гр. Ловеч, залата на ресторант „Колор“.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

На Общото събрание могат да присъстват всички колеги, но решенията се вземат с гласовете на избраните делегати.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 17.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-17 15:44:05 | Прочетена: 530 пъти