Общо събрание на РФК-Силистра


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Силистра,

 Управителният съвет /УС/ на Регионална Фармацевтична Колегия Силистра /РФК Силистра/,  във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019г.,и съответните членове от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Устава на БФС,  и на основание решение на УС на РФК Силистра от 18.10.2019г.,

свиква Редовно Общо Събрание на РФК Силистра, което ще се  проведе на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 19:00 часа в Конферентна зала на х-л “Дръстър” гр. Силистра при следния дневен ред:


 1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия на РФК Силистра и вземане на решения по тях;
 2. Избор на делегати за Шести редовен Конгрес на БФС; обсъждане предложения за издигане кандидатури от РФК Силистра за управителните органи на БФС  за предстоящия Конгрес.

 3. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК Силистра.

            Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието най-малко на една втора плюс един от утвърдените за делегати на Общото Събрание магистър-фармацевти, членове на Колегията.

           Регистрацията на участниците в Общото събрание по списъка ще започне в 18:30 часа. Общото събрание ще започне в 19:00 часа.

            На основание чл.23, ал.2 от ЗСОМФ при липса на кворум събранието се отлага с един час, след което ще се проведе на същото място с присъстващите на заседанието делегати.

           Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019г., на Общото събрание на Регионалната Фармацевтична Колегия могат да присъстват всички членове на колегията, но в гласуването участват само предварително избраните и утвърдени за делегати.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 24.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-24 10:09:22 | Прочетена: 1419 пъти