Отчетно-изборно събрание на РФК Стара Загора


Уважаеми колеги,

На основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Стара Загора , Управителния  съвет  при РФК – Стара Загора свиква отчетно – изборно  събрание на 10.04.2022г. / неделя / от 09:00 часа  в  зала 5 на Медицински колеж, гр. Стара Загора, ул. “Армейска” № 9 при следния

             Дневен ред : 

  1. Промяна на устава на РФК – Стара Загора;

  2. Отчет на Управителния съвет на РФК – Стара Загора за периода от 2019 – 2022 г.

  3. Отчет на Контролната комисия;

  4. Отчет на Комисията по етика и качество;

  5. Избор на председател, заместник председател и членове на Управителния съвет;

  6. Избор на Председател и членове на Контролната комисия;

  7. Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество;

  8. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Стара Загора.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., на Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия могат да присъстват всички членове на колегията, но в гласуването участват само предварително избраните делегати.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 28.02.2022 г.