Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Отчетно-изборно събрание на РФК – Кюстендил


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия – Кюстендил,

Регионална фармацевтична Колегия град Кюстендил свиква Отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 17.11.2019г. от 11:00 часа при следния дневен ред:

1. Отчет дейността на РФК-Кюстендил за периода 2016-2019г.

2. Отчет дейността на КЕК на РФК-Кюстендил за периода 2016-2019г.

3. Отчет на дейността на КК на РФК-Кюстендил за периода 2016-2019г.

4. Разни – изказвания на колегите

5. Избор на:

А) нови ръководни органи

Б) делегати на 6 редовен Конгрес на БФС

Поканени са всички магистър-фармацевти, редовни членове на РФК-Кюстендил, като право на глас ще имат магистър-фармацевтите избрани за делегати на Общото събрание.

Събитието ще се проведе в конферентната зала на "Парк-хотел Кюстендил": гр. Кюстендил, ул. "Калосия" №19.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 04.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-04 16:53:56 | Прочетена: 486 пъти