Отчетно-изборно събрание на РФК – Монтана


Уважаеми колеги магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Монтана,

във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г. Управителният съвет на РФК – Монтана Ви кани на Отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 03.12.2019г. (вторник) в заседателната зала на хотел Житомир от 14:00 часа.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на УС на РФК-Монтана, отчет на КК и КЕК към РФК.
  2. Избор на управителни органи на РФК за нов мандат.
  3. Избор на делегати за VI редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС 07-08.02.2020г. в гр. София.
  4. Разни.

Могат да присъстват всички членове на колегията, но решенията ще се вземат с гласовете на избраните за делегати на "Общо събрание” на РФК.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 31.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-31 14:53:12 | Прочетена: 1246 пъти