Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Отчетно-изборно събрание на РФК – Сливен


Отчетно-изборно събрание на РФК Сливен

Уважаеми колеги,

Членове на РФК –Сливен

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите обнародвани в ДВ бр.64 /13.8.19 УС на РФК Сливен свиква Отчетно-изборно  събрание на 09.10.2019г.от 20:00 часа в малката зала на ДНА гр. Сливен  при следният дневен ред:

   1. Отчет на УС на РФК Сливен

   2. Избор на управителни органи на РФК Сливен за нов мандат

   3. Избор на делегати за VI редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС 07.-08.02.2020г.

 При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място от 21:00 часа

                В Общото събрание могат да присъстват всички колеги, но решенията се взимат с гласовете на избраните делегати на събранието за избор на делегати. За делегати на конгреса могат да бъдат избирани всички редовни членове на РФК Сливен.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 08.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-08 09:27:09 | Прочетена: 245 пъти