Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Отчетно-изборно събрание на РФК – Хасково


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия – Хасково,

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвана в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019г., Управителният съвет на РФК-Хасково обявява свикването на Отчетно-изборно събрание на РФК-Хасково при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС и на комисиите на РФК-Хасково за мандат 2016-2018г.
  2. Изменение на Устава на РФК-Хасково.
  3. Избор на нови органи на управление на РФК-Хасково.
  4. Избор на делегати за следващ Редовен конгрес на БФС.
  5. Разни.

Събранието ще се проведе на 20.10.2019г. (неделя) от 11:00 ч. в гр. Хасково, конферентната зала на хотел „Родопи“.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 19.09.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-09-19 09:54:34 | Прочетена: 374 пъти