ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК СОФИЯ-ОБЛАСТ


Изх.№17

Гр.София, 23.12.2019 г.

 

ДО

ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РФК СОФИЯ-ОБЛАСТ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК СОФИЯ-ОБЛАСТ

 

Уважаеми колеги,

УС на РФК София-област, на основание чл.10 от Устава на РФК София-област Ви кани на събрание със следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Управителния съвет, Контролната комисия и Етичната комисия;

2.Освобождаване на членовете на УС на РФК София-област от отговорност за дейността им през отчетния период;

3.Избор на ново ръководство на РФК София-област.

Дата: 26.01.2020 г.

Място: ИНТЕРПРЕД-СТЦ СОФИЯ АД, гр.София, бул.“Драган Цанков“ №36, Зала Русе

Време на провеждане: от 11.00 часа

УС на РФК София-област

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 23.01.2020г.

Събранието на РФК София-област е отложено.


Сподели

Публикувана на 2020-01-30 13:29:06 | Прочетена: 1771 пъти