СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК ПЛОВДИВ


На основание чл.12, ал.1, т.1 от Устава на РФК на БФС – гр. Пловдив, УС на РФК на БФС - гр. Пловдив свиква извънредно Отчетно-изборно общо събрание на Колегията, което ще се проведе в град Пловдив на 24 октомври 2020 г. от 10:00 часа в гр. Пловдив, Парк-хотел „Санкт Петербург“ – Зала „Пълдин“, бул. „България“ № 97, при следния дневен ред:

  1. Извънредни частични избори за овакантени длъжности в управителните органи на РФК на БФС - гр. Пловдив;
  2. Промени в устава на РФК;
  3. Приемане на бюджет на РФК за 2021г.;
  4. Разни.

Регистрацията на делегатите за участие в общото събрание ще започне в 09:00 часа пред заседателната зала. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.

 

Материалите свързани с провеждането на Общото събрание ще намерите на сайта на Колегията – http://www.rfk-plovdiv.com/news/

От УС на РФК на БФС – гр. Пловдив


Сподели

Публикувана на 2020-10-13 09:00:31 | Прочетена: 709 пъти