Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Враца


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Враца,

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г., Устава на РФК-Враца и Протокол 5/11.09.2019 г. от проведено редовно заседание на УС на РФК-Враца, Управителният съвет на РФК-Враца обявява свикването на Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Враца, при следния дневен ред:

1. Провеждане на избор на делегати за Общо събрание на РФК-Враца според чл.21, ал.1 от ЗСОМФ.

 

Събранието ще се проведе на 19.10.2019г. (събота) от 10:00ч. в гр. Враца, ресторант „Винарна“.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 12.09.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-09-12 13:12:10 | Прочетена: 471 пъти