Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Перник


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Перник,

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г., Управителният съвет на РФК-Перник обявява свикването на събрание за избор на делегати за Общото събрание на РФК.

Събранието за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Пeрник, ще се проведе по реда на провеждане на общо събрание на РФК според Устава на РФК-Перник, при следния дневен ред:

Т.1. Провеждане на избор на делегати за Общо събрание на РФК-Перник според чл.21, ал.1 от ЗСОМФ.

Т.2. Разни

Събранието ще се проведе на 11.10.2019г. (петък) от 18:00ч. в гр. Перник, хотел Струма. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 02.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-02 16:16:28 | Прочетена: 478 пъти