Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Плевен


Уважаеми магистър-фармацевти,
членове на Регионална фармацевтична колегия - Плевен,
 
Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г. и проведено заседание на УС на РФК - Плевен на 12.09.2019 г., УС на РФК - Плевен обявява свикването на Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Плевен, при следния
Дневен ред:
 
1. Избор на делегати за Общото събрание на РФК - Плевен.
2. Разни
 
Заседанието ще се проведе на: 12.10.2019 г., от 16:00 ч. в гр. Плевен, х-л "Ростов", заседателна зала 1
 
Обявата е публикувана на страницата на БФС на 17.09.2019г.

 


Сподели

Публикувана на 2019-10-21 15:04:13 | Прочетена: 454 пъти