Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК – Хасково


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия – Хасково,

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвана в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019г., Управителният съвет на РФК-Хасково обявява свикването на Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Хасково, по реда на провеждане на Общо събрание на РФК според Устава на РФК-Хасково при следния дневен ред:

  1. Провеждане на избор на делегати за Общо събрание на РФК-Хасково според чл.21, ал.1 от ЗСОМФ.

 

Събранието ще се проведе на 20.10.2019г. (неделя) от 9:00 ч. в гр. Хасково, конферентната зала на хотел „Родопи“.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 19.09.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-09-19 09:55:31 | Прочетена: 595 пъти