Събрание за избор на делегати и ОС на РФК Благоевград


                                                          ПОКАНА

 

Регионална Фармацевтична Колегия - Благоевград (РФК) организира

събрание на колегията, което ще се проведе на 30.10.2022 г.

 

Управителният съвет на РФК-Благоевград, Ви кани на събрание на колегията за избор на делегати за Отчетно-изборно общо събрание.

Събранието за избор на делегати за общо събрание ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на 30.10.2022 г. от 8:30 часа в зала № 5 на Община Благоевград /адрес гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1/.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК - Благоевград.

 

т. 2. Избор на резервни делегати за Общо събрание на РФК - Благоевград.

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 09:30 часа при спадащ кворум.

 

С уважение:

маг.-фарм. Константин Качулев, дм

Председател на РФК - Благоевград

 

                                                          ПОКАНА

 

Регионална Фармацевтична Колегия - Благоевград (РФК) организира

Отчетно-изборно общо събрание на колегията, което ще се проведе на 30.10.2022 г.

Общото събрание на делегатите на РФК - Благоевград ще се проведе от 10:00 часа в зала № 5 на Община Благоевград /адрес гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1/, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Изменение и допълнение на Устава на РФК – Благоевград.

т. 2. Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на РФК-Благоевград.

т.2а Отчети за дейността на Комисията по етика и качество (КЕК) и Контролна комисия (КК) на РФК-Благоевград.

т. 3. Освобождаване на членовете на УС, на КЕК и КК на РФК-Благоевград от отговорност за дейността им за периода м.Октомври-2019 г. – м.Октомври-2022 г.

т. 4. Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК-Благоевград.

т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК-Благоевград.

т. 6. Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК-Благоевград.

т. 7. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII-ми Редовен Конгрес на БФС.

т. 8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11:00 часа при спадащ кворум.

С уважение:

маг.-фарм. Константин Качулев, дм

Председател на РФК Благоевград


Сподели

Публикувана на 2022-10-06 10:18:04 | Прочетена: 468 пъти