Събрание за избор на делегати и ОС на РФК Добрич


                          ПОКАНА


УС на РФК Добрич организира провеждане на събрание на колегията,
което ще се проведе на 23.11.2022г.
от 19.00ч. във ВИП залата на
ресторант Лебед. Дневен ред: 1.Избор на водещ и протоколчик на събранието.  2.Избор на делегати за Общо събрание на РФК.                                                      С уважение: маг.фарм.Лалка Стойчева                                                        председател на РФК Добрич

ПОКАНА
За провеждане на Отчетно-изборно събрание на РФК Добрич на 23.11.2022г. от
20:00ч. в самостоятелната ВИП зала на ресторант Лебед. Дневен ред: 1.Избор на водещ и протоколчик на събранието. 2.Отчетен доклад за изминалия период.  3.Финансов отчет. 4.Отчети на председателите на комисии. 5.Освобождаване от длъжност на УС на РФК и председатели и членове  на комисии. 6.Избор на нов председател и членове на УС на РФК. 7.Избор на нови председатели и членове на комисии. 8.Избор на делегати за Седмия конгрес на БФС.  9.Избор на резервни делегати. 10.Разни.                                                                   С уважение:маг.фарм.Лалка Стойчева                                                                    председател на РФК Добрич

Сподели

Публикувана на 2022-10-06 09:59:53 | Прочетена: 198 пъти