Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Смолян


Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 август 2019г., Управителният съвет на РФК-Смолян обявява свикването на Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Смолян, според Устава на РФК, при следния дневен ред:

 
1. Провеждане на избор на делегати за Общо събрание на РФК-Смолян според чл.21, ал.1 от ЗСОМФ.
 
Събранието ще се проведе на 12.10.2019г. (събота) от 14:00ч. в гр. Смолян, заседателна зала на хотел "Дикас". 
При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.
 
Обявата е публикувана на страницата на БФС на 12.09.2019г.

Сподели

Публикувана на 2019-09-12 15:49:05 | Прочетена: 526 пъти