Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Избор на делегати за Общо събрание на РФК-Стара Загора


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Стара Загора,
 
на свое заседание  от 11.09.2019 г. УС на РФК-Стара Загора взе решение за провеждане на събрание за избор на делегати за Общо събрание на 13.10.2019 година /неделя/ от 9:00 часа в конферентна зала 1 на хотел " Верея" гр. Стара Загора.

          На основание чл.21, ал.2 , предл.2 , във връзка с ал.1 от ЗСОМФ (последно изм. и доп. ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г.), УС на РФК-Стара Загора свиква заседание на Общото събрание на РФК - Стара Загора, на 13.10.2019г. (неделя) от 09:00 часа в конферентна зала 1 на хотел "Верея", с адрес : гр. Стара Загора, ул. “Захари Княжески“ №52 при следния

Дневен ред:          

ИЗБОР на ДЕЛЕГАТИ за ОБЩО СЪБРАНИЕ на   РФК - СТАРА ЗАГОРА , което ще се проведе на 17.11.2019 г .

Събрание ще проведе по реда на чл.8 от Устава на РФК – Стара Загора.

Начален час на регистрация 8:00 часа!

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 13.09.2019г.

 

 


Сподели

Публикувана на 2019-09-13 12:01:59 | Прочетена: 583 пъти