Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Отчетно-изборно събрание на РФК-Търговище


Общото събрание на делегатите на РФК Търговище ще се проведе на 12.10.2019 г. от 15:30 часа в залата на хотел "ИДОЛ" гр. Търговище 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на РФК Търговище

2. Отчет на председателя на Комисията по етика и качество.

3. Отчет на председателя на Контролната комисия.

4. Избор на председател и членове на УС на РФК Търговище

5. Избор на председател и членове на комисията по етика и качество

6. Избор на председател и членове на контролната комисия

7. Избор на делегати за шестия конгрес на Български Фармацевтичен съюз

8. Приемане на промени в Устава на РФК Търговище, във връзка с промени в ЗСОМФ, обнародван в ДВ бр. 64 от 13.08.2019 г.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 17.09.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-09-17 10:33:12 | Прочетена: 358 пъти