Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Отчетно-изборно събрание на РФК-Русе


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Русе,

Във връзка с промените в ЗСОМФ, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13.08.2019г. обявяваме свикването на Отчетно-изборно събрание със следния дневен ред:

 

  1. Отчет на УС на РФК-Русе, отчет на КК и КЕК към РФК.
  2. Избор на управителни органи на РФК за нов мандат
  3. Избор на делегати  за VI редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС 07-08.02.2020г. в гр. София.

 

Събитието ще се проведе в гр. Русе на 31.10.2019 г. от 19:30 часа в хотел "Рига".  Могат да присъстват всички членове на колегията, но решенията се вземат с гласовете на избраните за делегати на "Общо събрание на РФК". За делегати на конгреса могат да бъдат избирани всички редовни членове на РФК-Русе.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 26.09.2019г.

 


Сподели

Публикувана на 2019-09-26 09:28:35 | Прочетена: 609 пъти