Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Извънредно събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Габрово


Уважаеми магистър-фармацевти,членове на РФК – Габрово,

Във връзка с промени в ЗСОМФ, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13.08.2019г., Управителният съвет на РФК – Габрово свиква Извънредно Общо събрание на РФК – Габрово с избраните делегати при следния дневен ред:

  1.  Избор на делегати за VI редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС 07-08.02.2020г., гр. София.

На Общото събрание могат да присъстват всички колеги, но решенията се вземат с гласовете на избраните делегати.

Събранието ще се проведе на 14.10.2019 г. (понеделник) от 20:30 ч. в хотел „МАК“ (гр. Габрово, бул. „3-ти март“ №9).

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 01.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-01 15:57:01 | Прочетена: 498 пъти