Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Отчетно-изборно събрание на РФК-Видин


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Видин,

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г. и във връзка с проведено Редовно заседание на УС на РФК Видин на 13.10.2019.г., ви уведомяваме, че следва да бъде проведено Отчетно-изборно събрание на РФК Видин.

Управителният съвет на РФК-Видин, Ви кани на Отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 12.12.2019 год. (Четвъртък) от 20:30 ч. в ресторант Лукс на търговски комплекс Никра, гр. Видин.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на УС на РФК-Видин, отчет на КК и КЕК към РФК.
  2. Освобождаване от отговорност на управителните органи на РФК
  1. Избор на управителни органи на РФК за нов мандат
  2. Избор на делегати за VI редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС 07-08.02.2020г. в гр. София.
  3. Разни

Могат да присъстват всички членове на колегията, но решенията се вземат с гласовете на избраните за делегати на "Общо събрание на РФК".

За делегати на конгреса могат да бъдат избирани всички редовни членове на РФК-Видин.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 17.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-17 09:22:56 | Прочетена: 600 пъти