Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Ловеч


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия – Ловеч,

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвана в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019г., Управителният съвет на РФК-Ловеч обявява свикването на Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Ловеч. По реда на провеждане на Общо събрание на РФК според Устава на РФК-Ловеч при следния дневен ред:

1.Провеждане на избор на делегати за Общо събрание на РФК-Ловеч според чл.21, ал.1 от ЗСОМФ. от 18:00  ч.

Събранието ще се проведе на 22.11.2019г. (петък) от 18:00 ч. в гр. Ловеч,  залата на ресторант „Колор“.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 17.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-17 15:12:26 | Прочетена: 569 пъти