Вашето име:


E-mail адрес на получателя:


Събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Плевен


Уважаеми магистър-фармацевти,
членове на Регионална фармацевтична колегия - Плевен,
 
Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г. и поради липса на кворум на свикано на 12.10.2019 г., събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК Плевен, УС на РФК Плевен Свиква събрание за избор на делагати за Общо събрание на РФК Плевен на 14.11.2019 г.
 
Дневен ред:
 
1. Избор на делегати за Общото събрание на РФК - Плевен.
2. Разни
 
Заседанието ще се проведе на: 14.11.2019 г., от 19:30 ч. в гр. Плевен, х-л "Ростов"
 
Обявата е публикувана на страницата на БФС на 21.10.2019г.

Сподели

Публикувана на 2019-10-21 14:57:25 | Прочетена: 333 пъти