Общо събрание на РФК-Шумен


 Управителният съвет /УС/ на Регионална Фармацевтична Колегия Шумен /РФК Шумен/,  във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019г.,и съответните членове от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Устава на БФС,  и на основание решение на УС на РФК Шумен от 20.10.2019г.,

свиква Редовно Общо Събрание на РФК Шумен,което ще се  проведе на 29.11.2019г /петък/ от 19:00 часа в Зала №1 на р-нт “Чифлика” гр. Шумен при следния дневен ред:


 1. Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия на РФК Шумен и вземане на решения по тях;
 2. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на Управителния съвет, Комисията по Етика и Качество и Контролната комисия на РФК Шумен за дейността им по време на целия  мандат;
 3. Разглеждане на предложение за избор на председатели и членове на управителните органи на РФК Шумен;
 4. Избор на делегати за Шести редовен Конгрес на БФС; обсъждане предложения за издигане кандидатури от РФК Шумен за управителните органи на БФС  за предстоящия Конгрес.

 5. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК Шумен.

            Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието най-малко на една втора плюс един от утвърдените за делегати на Общото Събрание магистър-фармацевти, членове на Колегията.

           Регистрацията на участниците в Общото събрание по списъка ще започне в 18:30 часа. Общото събрание ще започне в 19:00 часа.

            На основание чл.23, ал.2 от ЗСОМФ при липса на кворум събранието се отлага с един час, след което ще се проведе на същото място с присъстващите на заседанието делегати.

           Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019г., на Общото събрание на Регионалната Фармацевтична Колегия могат да присъстват всички членове на колегията, но в гласуването участват само предварително избраните и утвърдени за делегати.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 22.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-22 11:45:28 | Прочетена: 1525 пъти