Извънредно събрание за избор на делегати за Общо събрание на РФК-Силистра


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Силистра,

Управителният съвет /УС/ на Регионална Фармацевтична Колегия Силистра /РФК Силистра/,  във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019г., и съответните членове от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Устава на БФС,  и на основание решение на УС на РФК Силистра от 18.10.2019г.,

свиква Извънредно събрание на РФК Силистра, което ще се  проведе на 05.12.2019 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Конферентна зала на х-л “Дръстър” гр. Силистра при следния дневен ред:


 1. Избор на делегати за Общото събрание на РФК Силистра, които да излъчат делегати за  Шести редовен Конгрес на БФС.

 Регистрацията на участниците в Извънредното събрание по списъка ще започне в 17:30 часа.  Извънредното събрание ще започне в 18:00 часа.

            На основание чл.23, ал.2 от ЗСОМФ при липса на кворум събранието се отлага с един час при същия дневен ред.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 24.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-24 11:01:45 | Прочетена: 1134 пъти