Общо събрание на РФК-Пловдив


Уважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Пловдив,

На основание §15, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСОМФ (ДВ, бр.64 от 2019 г.)

УС на РФК на БФС - гр. Пловдив свиква извънредно Общо събрание на Колегията, което ще се проведе в град Пловдив на 28 ноември 2019 г. от 17,30 часа в гр. Пловдив, хотел „Интелкооп“ – ул. „Константин Нунков“ № 13а , при следния дневен ред:

- Точка единствена: Избор на делегати за Конгреса на БФС.

Регистрацията за участие в ОС на избраните делегати ще започне в 16.30 часа на посоченото място.

Напомняме на членовете на Колегията, че след изменението на ЗСОМФ Общите събрания на РФК се състоят от избраните за това делегати, които и имат право да гласуват на тях. На ОС на РФК могат да присъстват и всички редовни членове на Колегията, дори да не са делегати, като за разлика от последните не могат да участват в гласуванията.

С оглед обявения за насроченото ОС дневен ред – „Избор на делегати за Конгреса на БФС“ – напомняме и че всеки редовен член на РФК може да бъде избиран за делегат на Конгреса на БФС, независимо от това дали сам е или не е делегат на ОС на РФК. Ето защо, ако редовен член на РФК – Пловдив желае да бъде номиниран и избиран за делегат на Конгреса следва да присъства на насроченото ОС на Колегията или да бъде депозирано пред ОС писменото му съгласие за това да бъде номиниран и избиран за делегат на Конгреса.

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 25.10.2019г.


Сподели

Публикувана на 2019-10-25 16:14:42 | Прочетена: 1211 пъти