Извънредно отчетно-изборно събрание на РФК-Велико Търново

Място на провеждане: гр. Велико Търново, конферентна зала на х-л Премиер
Дата: 2019-10-13
Начален час: 11:00
Край: 2019-10-13 13:00
Категория: Събрания на РФК


Вашето име:


E-mail адрес на получателя:ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Отчетен доклад за дейността на РФК-В.Търново

т. 2. Годишни отчети на Председателите на Комисията по етика и качество и Контролна комисия.

т. 3. Освобождаване от отговорност на УС на РФК-В.Търново.

т. 4. Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК-В.Търново

т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК-В.Търново

т. 6. Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК- В.Търново.

т. 7. Избор на делегати за предстоящия Конгрес на БФС.

т. 8. Приемане на промени в Устава на РФК-В.Търново, във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г.

т. 9. Разни.


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.

Място на провеждане - гр. Велико Търново, конферентна зала на х-л Премиер