Отчетно-изборно събрание на РФК-Видин

Място на провеждане: гр. Видин, ресторант Лукс, търговски комплекс Никра
Дата: 2019-12-12
Начален час: 20:30
Край: 2019-12-12 22:00
Категория: Събрания на РФК


Вашето име:


E-mail адрес на получателя:ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на УС на РФК-Видин, отчет на КК и КЕК към РФК.
  2. Освобождаване от отговорност на управителните органи на РФК
  1. Избор на управителни органи на РФК за нов мандат
  2. Избор на делегати за VI редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС 07-08.02.2020г. в гр. София.
  3. Разни

Могат да присъстват всички членове на колегията, но решенията се вземат с гласовете на избраните за делегати на "Общо събрание на РФК".

За делегати на конгреса могат да бъдат избирани всички редовни членове на РФК-Видин.

При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място при същия дневен ред.


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.

Място на провеждане - гр. Видин, ресторант Лукс, търговски комплекс Никра