Практическо приложение на нови изисквания на борбата срещу изпирането на пари

Място на провеждане: СТЦ-Интерпред, зала „Варна“, ет.-1, гр. София, бул. Драган Цанков № 36
Дата: 2019-12-14
Начален час: 09:30
Край: 2019-12-14 11:00
Категория: Обучения


Вашето име:


E-mail адрес на получателя:Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви поканим да вземете участие в продължаващо обучение организирано от Българският фармацевтичен съюз. Обучението е акредитирано от Комисия по качество на БФС с 10 (десет) КТ. На обучението могат да присъстват представители на: Управителен съвет на БФС, Контролна комисия на БФС, Комисия по етика на БФС, Комисия по качество на БФС и по двама представители на РФК.

Лектор: Доц. адв. Васил Пандов, доктор по право, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Научна програма:

-Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари – наблюдение на приложението им, конкретни казуси и проблеми, случаи на информиране на ДАНС по реда на ЗМИП;

-Оценка на риска – методи на оценка, категории проверявани лица и операции, категории риск според рисковете фактори, същност на рисковите фактори, периода на актуализация;

-Изисквания за извършване на проверка на потенциални клиенти и партньори – комплексна проверка, разширена кмоплексна проверка, възможност за опростена проверка – практика и начин на приложение;

-Приложение на вътрешна система за установяване на потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент, които са видни политически личности;

-Идентификация на действителни собственици на клиенти – практика и резултати;

-Изясняване на произхода на средствата – приложени мерки от субекта;

-Разкриване на информация пред ДАНС по реда на чл.71, ал.1 и ал.2 от ЗМИП- случаи и анализ, провеждане на симулация за съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.

 


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.

Място на провеждане - СТЦ-Интерпред, зала „Варна“, ет.-1, гр. София, бул. Драган Цанков № 36