Общо събрание на РФК-Плевен

Място на провеждане: гр. Плевен, хотел Балкан
Дата: 2022-05-18
Начален час: 19:30
Край: 2022-05-18 22:30
Категория: Събрания на РФКУважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Плевен,

На 14.04.2022 г., на разширено заседание на Управителния съвет на РФК – Плевен, съвместно с членове на Контролната комисия и Комисия по етика и качество, бе взето решение за провеждане на Отчетно-изборно събрание на РФК-Плевен на 18 май 2022 г., от 19,30 часа, в хотел „Балкан” при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на РФК-Плевен за периода декември 2018 – април 2022.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на РФК-Плевен и членовете на Комисии към УС на РФК-Плевен за дейността през периода декември 2018 – април 2022.

3. Избор на Ръководни органи на РФК-Плевен, в т.ч. Председател на УС, двама зам.председатели, главен секретар, трима членове на Контролна комисия, трима членове на Комисия по етика и качество, за следващия тригодишен период.

4. Разни.

Право на глас ще имат избраните за делегати на Общо събрание на РФК-Плевен, проведено на 14.11.2019 год.

След закриване на събранието, всички участници са поканени на вечеря в ресторанта на хотел „Балкан”.

 


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.

Място на провеждане - гр. Плевен, хотел Балкан