Покана за свикване на събрание на РФК – Варна

Място на провеждане: Юнашкия салон бул. Христо Ботев, гр. Варна
Дата: 2022-09-09
Начален час: 09:00
Край: 2022-09-09 18:00
Категория: Вътрешни събитияУважаеми магистър-фармацевти,

членове на Регионална фармацевтична колегия - Варна,

УС на Регионална фармацевтична колегия – Варна, свиква събрание на РФК – Варна на 11.09.2022 г. /неделя/ от 09:00 часа в сградата на Юнашкия салон (бул. "Христо Ботев"1), при следния дневен ред:

Дневен ред за Събрание:

            1.Номинация и избор на делегати на Общо събрание на РФК-Варна

УС на Регионална фармацевтична колегия – Варна, свиква Общо Събрание на РФК-Варна, което ще се проведе на 11.09.2022 г. /неделя/ от 10:00 часа в сградата на Юнашкия салон (бул. "Христо Ботев"1), При следния дневен ред:

Дневен ред за Общо събрание:

            1. Легитимност на събранието - кворум

            2. Избор на председател и протоколчик на Общото събрание

            3. Избор на квестори на събранието

            4. Отчет на УС

            5. Отчет на КК

            6. Отчет на КЕК

            7. Освобождаване от отговорност на състава на УС, КК и КЕК на РФК-Варна

            8. Предложения избор за нов състав на УС, КК и КЕК на РФК-Варна

            9. Избор на делегати за Конгрес на БФС

            10. Промяна на Устава

            11. Други

По т. 8 – предложения за състав може да изпращате на е-майл: rfk.varna@abv.bg

По т. 10 – предложения за промяна на устава могат да се внесат до 05.09 на е-майл rfk.varna@abv.bg

На общо събрание могат да гласуват избраните делегати.

Необходимо е представянето на членска карта за легитимация на събранието.

 

Обявата е публикувана на страницата на БФС на 02.08.2022г.

 


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.