Общо събрание на РФК Велико Търново

Място на провеждане: Парк Хотел Севастократор – с. Арбанаси
Дата: 2022-11-20
Начален час: 09:30
Край: 2022-11-20 13:00
Категория: Събрания на РФКПОКАНА

 

Регионална Фармацевтична Колегия Велико Търново (РФКВТ) организира

събрание на колегията, което ще се проведе на 20.11.22г.

 

Управителният съвет на РФК-Велико Търново, Ви кани насъбрание на колегията за избор на делегати за Общо събрание, което ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на20.11.2022 год. (Неделя) от 9:30 ч в конферентната зала на Парк Хотел Севастократор - с. Арбанаси.

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК – Велико Търново.

 

т. 2. Избор на резервни делегати за Общо събрание на РФК – Велико Търново.

 

С уважение:

маг.-фарм. Николай Димитров,

Председател на РФК Велико Търново

 

                                                             ПОКАНА

 

Регионална Фармацевтична Колегия Велико Търново (РФКВТ) организира

Отчетно-изборно събрание на колегията, което ще се проведе на

                                                              20.11.22г.

 

 

Общото събрание на делегатите на РФК В.Търново ще се проведе от 11:00ч в конферентната зала на Парк Хотел Севастократор – с. Арбанаси, при следния

 

             ДНЕВЕН РЕД:

 

   т. 1. Отчетен доклад за дейността на РФК-В.Търново

т. 2. Годишни отчети на Председателите на Комисията по етика и качество и Контролна комисия.

             т. 3. Освобождаване от отговорност на УС на РФК-В.Търново.

   т. 4. Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК-В.Търново

   т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК-В.Търново

т. 6. Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК- В.Търново.

т. 7. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII- ми Редовен Конгрес на БФС

         т. 8. Разни.

 

 

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 12:00 ч.

 

С уважение:

маг.-фарм. Николай Димитров,

Председател на РФК Велико Търново

                                                                              


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.