Общо събрание на РФК Добрич 23.11.2022г.

Място на провеждане:
Дата: 2022-11-23
Начален час: 20:00
Край: 2022-11-23 21:00
Категория: Събрания на РФК ПОКАНА


За провеждане на Отчетно-изборно събрание на РФК Добрич на 23.11.2022г.
от 20:00ч. в самостоятелната ВИП зала на ресторант Лебед. Дневен ред: 1.Избор на водещ и протоколчик на събранието. 2.Отчетен доклад за изминалия период.  3.Финансов отчет. 4.Отчети на председателите на комисии. 5.Освобождаване от длъжност на УС на РФК и председатели и членове  на комисии. 6.Избор на нов председател и членове на УС на РФК. 7.Избор на нови председатели и членове на комисии. 8.Избор на делегати за Седмия конгрес на БФС.  9.Избор на резервни делегати. 10.Разни.                                                                   С уважение:маг.фарм.Лалка Стойчева                                                                    председател на РФК Добрич

Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.