Покана за събрание за избор на делегати за ОС на РФК Благоевград

Място на провеждане:
Дата: 2022-10-30
Начален час: 08:30
Край: 2022-10-30 08:30
Категория: Събрания на РФК                                                           ПОКАНА

Регионална Фармацевтична Колегия - Благоевград (РФК) организира

събрание на колегията, което ще се проведе на 30.10.2022 г.

Управителният съвет на РФК-Благоевград, Ви кани на събрание на колегията за избор на делегати за Отчетно-изборно общо събрание.

Събранието за избор на делегати за общо събрание ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на 30.10.2022 г. от 8:30 часа в зала № 5 на Община Благоевград /адрес гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1/.

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК - Благоевград.

т. 2. Избор на резервни делегати за Общо събрание на РФК - Благоевград.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 09:30 часа при спадащ кворум.

С уважение:

маг.-фарм. Константин Качулев, дм

Председател на РФК - Благоевград


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.