Общо събрание на РФК Пазарджик 25.11.2022

Място на провеждане:
Дата: 2022-11-25
Начален час: 18:00
Край: 2022-11-25 22:00
Категория: Събрания на РФК                             ПОКАНА

 

Регионална Фармацевтична Колегия Пазарджик организира събрание на колегията, което ще се проведе на 25.11.22г.

 

Управителният съвет на РФК-Пазарджик, Ви кани на събрание на колегията за избор на делегати за Общо събрание, което ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на25.11.2022 год. (петък) от 18,00 ч в конферентната зала на ресторант „ХЕБЪР“- гр.Пазарджик

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК – Пазарджик.              

 

                                                              ПОКАНА

 

Регионална Фармацевтична Колегия Пазарджик организира

 

Отчетно-изборно събрание на колегията, което ще се проведе на 25.11.22г.

 

Общото събрание на делегатите на РФК Пазарджик ще се проведе от 19 :00ч в конферентната зала на ресторант „Хебър“ при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

т. 1. Отчетен доклад за дейността на РФК Пазарджик

 

т. 2 Годишни отчети на Председателите на Комисията по етика и качество и Контролна комисия.

 

т. 3. Освобождаване от отговорност на УС на РФК-Пазарджик

 

т. 4 Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК-Пазарджик

 

т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК-Пазарджик

 

т. 6 Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК-Пазарджик

 

т. 7. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII- ми Редовен Конгрес на БФС

 

т. 8. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 20.00 ч.

 

С уважение: маг.-фарм. Пенка Минева , Председател на РФК Пазарджик


Сподели

За да видите детайлна информация за събитието, както и да заявите вашето участие на него, моля влезте в системата.